تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - نگاهی "تاریخی" به "تاریخ بیهقی"
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/11/15

نگاهی "تاریخی" به "تاریخ بیهقی"

1392/11/15

نوع مطلب :تاریخ ادبیات، 
نویسنده :علی تفكری


تقدیر سیاست و اجتماع در دیبای خسروانی

نویسنده: بهمن شعبان زاده                                                                                                                                                                                              

بیهقی و شاهكار فارسی‏ اش متعلق به تاریخ پیشامدرن ایران است. در تاریخ پیشامدرن ایران، اجتماع و سیاست، شأن مستقلی از قدرت سلطان قاهر ندارد تا موضوع تاریخ ‏نگاری واقع شود. پیش ‏فهم و پیش‏انگاره‌ی مهم بیهقی تقدیرگرایی و جبری‏ نگری است كه برآمده از سنت دینی اوست. دیبای خسروانی او تسلیم به جبر زمانه است؛ واقعیت تسلط غلامان ترك ‏تبار غزنوی. بیهقی خردگرا نیست و بسآمد واژه‌های خرد و خردمند در دیبای او دلیل بر خردمندی او نیست. تاریخ پایه‏‏ ای او جاودان‏ سازی خاندان ترك ‏تبار غزنوی است و برای خودش هدفی جز آن نمی‌شناسد. تاریخ بیهقی، نه تاریخ اجتماعی كه تاریخ سیاسی است و بر محور قدرت و سلطه می‌گردد. شیوه‌ی فرمانروایی و سرشت قدرت سیاسی و به تعبیر خود بیهقی «ادوات سیاست و ریاست» سلطان مسعود، بخش اعظم تاریخ را به خود اختصاص می‌دهد. تاریخ اجتماعی در تاریخ بیهقی غایب است و به رفتارها، شیوه‌های زندگی، انگیزه‌ها و خواسته‌های مردم عادی و فرودست جامعه توجهی نشده است.

نسخه کامل مقاله ی «تقدیر سیاست و اجتماع در دیبای خسروانی» را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]