در قدم اول جلوی آینه بایست ، خوب خوب به خودت نگاه كن ، چی می بینی ، بله خودت را ، با تمام زیبایی های خدا دادی كه پر از توانستن ، خواستن ، بر دیو ناتوان ضعف و نتوانستن غلبه كن ، بله عزیزم تو می توانی تو می توانی ، چون تو شایستگی توانستن را داری ،چون اگر نداشتی به اینجا نمی رسیدی )حالا بیا با هم این راهها را باهم برویم:حاضری اگر حاضری شروع كنیم :

1- اگر نسبت به مطالعه درسی بی میل هستید، تسلیم بی میلی خود نشوید،
2- چرا که به مرور زمان به مطالعه و درس علاقه مند می شوید.
3- از همین حالا وقت خود را با برنامه امتحانی تنظیم کنید.
4-به جای اضطراب امتحان کتابتان را به چند بخش تقسیم کنید
و هر زمان روی بخشی از آن کار کنید،می بینید موفق شدن آنقدرها هم دور از دسترس نیست.
۵- اگر در هنگام مطالعه شدت اضطراب مانع تمرکز حواستان می شود و شدت آن به اندازه ای است که مفهوم یک جمله را هم درک نمی کنید، خودتان را بیازمایید.
6- کتاب را بسته و جمله را تکرار کنید.
7-دوباره کتاب را باز کنید و مطلب را با صدای بلند بخوانید،
8- سپس کتاب را ببندید. این بار خواهید توانست مطلب فراگرفته را به خاطر بیاورید
تمرین و جدیت شما نیرویی عظیم تر از نیروی اضطراب است. این جمله را با خود بگویید و آن را تکرار کنید.
شروع هر کاری در ابتدا آن طور که باید خوشایند نیست، وقتی که پیشرفت کردم انگیزه بیشتری پیدا خواهم کرد.
9-اگر در حین مطالعه نگرانید وحواستان پرت می شود، چند دقیقه استراحت به خود بدهید و حواستان را از رؤیاها و تخیلات به محیط اطراف خود جلب کنید .
محیط اطراف را برای خود توصیف کنید و پس از استراحت، مجدداً به مطالعه بپردازید. 10- در ضمن یادتان باشد، فقط مطالعه کنید و این ترفند شما را از حواس پرتی و خیالبافی در حین مطالعه نجات خواهد داد.
توجه داشته باشید که یکی از عوامل مؤثر و جدی در اضطراب امتحان، انباشته شدن درسها برای شب امتحان است، به همین دلیل به شما تأکید می شود شب امتحان زمان یادگیری درس نیست، بلکه زمان مرور درس است.
راستی یادمان باشد كه :
اضطراب، نوعی احساس فریب انگیز است که به شما القا می کند از پس هر کاری که قرار است انجام دهید، برنمی آیید.پس در شرایط اضطراب دست از تلاش و کوشش برنداریدو به مطالعه دروس امتحانی مشغول شوید و اجازه ندهید اضطراب زمام شما را در دست بگیرد،

اما اگر دیدید اضطراب امتحان دارید:
اولاً، آن را بیان کنید
ثانیاً، آن را یک اختلال جزیی قلمداد کنید و به یاد داشته باشید که می توانید اضطراب امتحان را کنترل کنید. شبهای امتحان استراحت کنید.غذای ساده صرف نموده و وسایل مورد نیاز را آماده نماییدو همیشه و خصوصاً در ایام امتحانات در حفظ سلامت خود کوشا باشید.
هیچ وقت به خود القا نکنید که اضطراب تمام هوش و حواسم را بهم می زند و از پس امتحان برنمی آیم.
متوجه باشید که اضطراب می تواند ایجاد نگرانی کند و کمی شما را برنجاند، ولی نمی تواند شما را از هدفتان باز دارد.
آرامش روحی و روانی تأثیر زیادی در موفقیت شما دارد، بنابراین سعی کنید محیط آرام و به دور از تشنج و درگیری برای خود و خانواده و دوستان داشته باشید.

قبل از شروع امتحان سعی کنید:
از همدیگر سؤال نکنیدسعی کنید با لباس مناسب و تغذیه کافی سرجلسه حاضر شوید.
توجه داشته باشید شما توان ذهنی و هوش کافی برای پاسخ به سؤالها را دارید و می توانید از پس امتحانات خود برآییدروی صندلی محل امتحان نشسته و چند نفس عمیق بکشید،عضلات بدن خود را رها کنید و اکسیژن را به تمام بدنتان برسانید و به نفسهایتان توجه کنید. از بیان جملات منفی بپرهیزید، مانند: من حتماً قبول نمی شوم و به خودگویی مثبت بپردازید و بگویید، من در امتحان موفق خواهم شد. انرژی خود را قبل از جلسه امتحان با بحثهای بی مورد درباره سؤالهای امتحانی از بین نبرید،
ابتدا به سؤالهای آسانتر پاسخ دهید، سپس سؤالهای دیگر را بخوانید و پاسخ دهید.
در تحویل برگه امتحانی به مراقبان عجله نکنید و یک بار آن را مرور کنید
و اگر اتفاق خاصی در جلسه افتاد، به آن زیاد توجه نکنید،
با آرزوی موفقیت برایتان در تمامی امتحانات دنیوی واخروی...