تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - قابل توجه دانش آموزان پایه سوم (چند نکته درباره ی تکواژها )
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/09/9

قابل توجه دانش آموزان پایه سوم (چند نکته درباره ی تکواژها )

1392/09/9

نوع مطلب :زبان فارسی، 
نویسنده :علی تفكری


با سلام خدمت دانش آموزان عزیز فرهنگ و نخبگان، با توجه به دریافت ایمیل های بعضی از شما در زمینه ی پروژه ی تکواژ نویسی، ذکر چند مورد را در این رابطه ضروری دانستم:

شناسه ها ،تکواژوابسته تصریفی اند ودر شمارش تکواژها یک تکواژ محسوب می شوند .

- تکواژ صفر / تهی( Φ ) نمود آوایی ندارد امّا در شمارش یک تکواژ به حساب می آید ؛ مانند« است » که ۲ تکواژ است .

- نقش نمای اضافه (-ِ )یک واژه ، یک تکواژ و یک واج است .

-(یِ ) ؛ یک واژه ، یک تکواژ و دو واج است .

- « برای » یک واژه است و یک تکواژ ؛ زیرا ( -ِ ) زیر صامت « ی » متعلّق به خود واژه است .

- نقش نمای اضافه ( -ِ) وحروف پیوند مثل « و » به تنهایی یک واژه اند .

»- ی» اسنادی در فعل ربطی ، یک واژه محسوب می شود . مثلاً « ی » در ، تویی  دو تکواژ ( تو + ی ) « ی » اوّلی در« تویی » حرف میانجی است و در شمارش تکواژ به حساب نمی آید .

- گروه فعلی بر روی هم یک واژه به حساب می آیدو ممکن است چندین تکواژ داشته باشد :

«داشتند برمی گشتند ، خواهم رفت ، خوانده است ، می رفت و»

 -واژه های « نیست ، باید ، پهناور ، ادبیّات » به ترتیب : « ۳ ، ۲ ، ۳ ، ۳ » تکواژ اند .

-ملاک تشخیص واژه های ساده از غیر ساده وضعیّت امروزی آن هاست و اهل زبان پیشینه تاریخی زبان را در نظر نمی گیرند ، واژه های زیر ساده اند :« تابستان ، زمستان ، دبستان ، ساربان ، خلبان ، شبان ، زنخدان ، ناودان ، خاندان ، سیاوش ، سهراب ، رستم ، تهمینه ، شیرین ، دستگاه ، استوار ، بنگاه ، پگاه ، غنچه ، پارچه ، کلوچه ، کوچه ، مژه ، دیوار ، دیوانه ، رادار »

-تکواژهای آزاد دستوری شامل : حروف پیوند - حروف اضافه - «را »مفعولی - حروف ندا- ضمایرشخصی متصل و منفصل - مخفف زمان حال بودن « -َ م ، ی ، یم ، ید ، ند = هستم ، هستی و ...-ضمایر اشاره ، پرسشی ، مبهم -نقش نمای اضافه (-ِ (

تکواژهای وابسته ی تصریفی شامل : ۱- «ی» نکره ۲ – نشانه های جمع ۳- «تر/ ترین » ۴- شناسه ها ۵- جزء پیشین فعل ها ( می ، ﺑـ ، ﻧـ  می روم ، بروم ، نروم ) ۶- پسوند گذرا ساز ( ان ) ۷- پسوندهای ماضی ساز ( اد ، ید ، ست ، ت ، د  افتاد ، کشید ، دانست ، کُشت ، خورد۸- تکواژ صفر / تهی( Φ )

-«همان و همین » یک تکواژ به حساب می آیند .

 -«ان » در پلکان مجموعه ساز است و پلکان یک واژه ساده به حساب می آید .

-«هم چون و هم چنین و این چنین » به خاطر داشتن یک تکیه یک واژه و دو تکواژاند ؛ « چنین » صرف نظر از دستور تاریخی ، فقط یک واژه و یک تکواژ است .

درصورتی که: ۴ تکواژوقتی که: ۳ تکواژ - چنانچه: ۲ تکواژ -پروردگار :  ۲ تکواژ- پرندگان: ۳ تکواژ


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]