تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - نمونه سوالات درس هشتم ادبیات سوم انسانی (داستان شیر و گاو)
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/08/20

نمونه سوالات درس هشتم ادبیات سوم انسانی (داستان شیر و گاو)

1392/08/20

نوع مطلب :ادبیات فارسی، 
نویسنده :علی تفكری

الف-لغت :

 1-معنای واژه های « مسارعت، قربت، الفَغدن»‌چیست ؟

 2- «تقاعد نمودن»‌ ؛ یعنی ... : 

 3- در عبارت « از آن طبقه نیستم كه به مفاوضت  ملوك مشرف توانند شد.» واژه ی مشخص شده كدام معنی را دارد؟

 4- «اصطناع»‌ ؛‌یعنی ... : 

ب-مهارت املا :

 5- در عبارت «دمنه را رسوا و فضیحت گردانید و افترا و ذرق او شیر را معلوم گشت.» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟

 6- كدام تركیب ها غلط املایی دارند ؟«كافرقدّار، اقرای شیر، اعزاز و ملاطفت »:

ج-تاریخ ادبیات :

 7- اصل كتاب كلیله و دمنه به چه زبانی بوده است؟

 8- چه كسی كلیله و دمنه را به عربی ترجمه كرد؟

 9- ترجمه ی كلیله و دمنه از عربی به فارسی در چه قرنی  بود و چه كسی آن را ترجمه كرد؟

د-درك مطلب :

 10- معنای جمله ی «او را فرزندان در رسیدند » چیست؟

 11- «مهمل گذراندن» ؛ یعنی ... : 

 12- «او ملک سباع است»‌یعنی این كه ... :‌

 13- «او رادر گردانم » ؛ یعنی ... : 

 14- عبارت «من كاره شده ام مجاورت گاو را»‌ ؛‌یعنی ... :

 15- درعبارت «از مضمون ضمیر او تَنَسّمی  كنم.»‌واژه ی مشخص شده مجازاً ؛ یعنی ... : 

 16- معنای عبارت «وحوش را به گوشت او نیك داشتی خواهم كرد.»‌چیست؟

 17- «چون تشمر او را دید »‌؛ یعنی ... : 

 18- معنی «به دروغ او را بر من آغالیده باشند.»‌چیست ؟


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]