تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - حکایت حسنک وزیر (صوتی)
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/08/8

حکایت حسنک وزیر (صوتی)

1392/08/8

نوع مطلب :ادبیات فارسی، 
نویسنده :علی تفكری


فصل بر دار کردن حسنک وزیر از جمله درخشان ترین بخش های کتاب تاریخ بیهقی است که با زیبایی و چیره دستی خارق العاده ابوالفضل بیهقی نگاشته شده، چنان که پس از قرن ها خواننده این تصاویر را با جزئیات کافی و وافی در برابر دیدگان خود می یابد.

ابوالفضل بیهقی از جمله بزرگ ترین مردان نثر پارسی است، با این حال وجهه ادبی شخصیتش همواره وجهه مورخ بودنش را تحت شعاع گرفته است. او برای روایت تاریخ به فلسفه خود از تاریخ معتقد بود و اگر "همه کاغذها و نسخ وی را به عمد ناچیز نکرده بودندی، این تاریخ از لونی دیگر آمدی"...

حکایت بردار کردن حسنک را با صدای محمد بهارلو از این جا بشنوید.


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]