تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - چکیده درس دوم زبان فارسی3 (جمله) + نکات
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/07/29

چکیده درس دوم زبان فارسی3 (جمله) + نکات

1392/07/29

نوع مطلب :زبان فارسی، 
نویسنده :علی تفكری


درس دوم (جمله)
واحدهای زبان از بزرگ به کوچک:

واحدهای زبان

تعریف

جمله‌ی مستقل

جمله‌ی مستقل بزرگ‌ترین واحد زبانی است که از واحدهای کوچک‌تر ساخته 

شده است و خود جزئی از یک واحد بزرگ‌تر نیست و دو نوع است:

جمله‌ی مستقل ساده: دارای یک فعل است:

مثال: دستور حاضر بر اساس نظریه‌ی ساختاری نوشته شده است.

جمله‌ی مستقل مرکب بیش از یک فعل دارد:

مثال: واج کوچک‌ترین واحد زبان است که تنها صوت دارد.

جمله

سخنی است که بتوان آن را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم کرد.

گروه

واحد زبانی است که از یک یا چند واژه ساخته می‌شود و در ساختمان جمله 

به‌کار می‌رود . سه گروه اسمی، فعلی و قیدی جمله را می‌‌‌‌سازند که از میان

 آن‌ها گروه قیدی را می‌توان حذف کرد.

واژه

یکی از واحدهای زبان است که از یک یا چند تکواژ ساخته می‌شود.

واژه می‌تواند مفهومی مستقل داشته باشد مثل: میز،دانش‌آموز،نمی‌روند

واژه می‌تواند مفهومی غیر مستقل داشته باشد مثل: از، در، که،را

یا در ساختار جمله مفهوم پیدا می‌کنند: نقش‌نمای اضافه-ِ ،حرف پیوند«و» و 

«ی» اسنادی در تویی(= هستی)

تکواژ

یکی از واحدهای زبان است که از یک یا چند واج ساخته می‌شود.

تکواژ آزاد: با معنا و کاربرد مستقل؛ مثل:خوب، میز، همیشه

تکواژ وابسته: کاربرد و معنای مستقلی ندارد و در ساختمان واژه‌های دیگر 

به کار می‌رود؛ مثل: بان، مند، وار،گار، تر، ی و ... در واژه‌های مهربان،آبرومند،امیدوار،پرهیزگار،خوب‌تر،جنوبی

واج

کوچک‌ترین واحد صوتی زبان است که معنایی ندارد اما تفاوت معنایی ایجاد 

می کند.

مثال:پَر¬ /پ/ -َ/ ر/ 3 واج

توجه: مصوت‌های کوتاه و بلند و صامت‌ها هر کدام یک واج محسوب می‌شوند.

نکات این درس:

1- در برخی از فعل‌ها شناسه وجود ندارد. این افعال به جای شناسه تکواژ تهی دارند. 

* به ساختمان افعال توجه کنید. یادگیری ساختمان آن‌ها به شما در شمارش تکواژها کمک می‌کند.

2- فعل«است» دو تکواژ دارد: است + f

3- نقش‌نمای اضافه یک تکواژ و یک واژه محسوب می‌شود.

4-کسره در واژه های« برایِ» و« بدونِ» متعلق به خود واژه است.

5- تکواژهای فعل خنداند ¬ خند/ انـ / د (به توضیحات درس 7 توجه کنید.)

6- فعل امر، شناسه‌ی تهی(f) دارد.

7- کل گروه فعلی یک واژه محسوب می‌شود.

8- واج میانجی تکواژ محسوب نمی‌شود.

9- واجی که تشدید دارد، دو واج محسوب می‌شود، مثال: شدّت¬ ش/-ِ/د/ د/ -َ/ت/

10- واج‌های واژه‌ی «بیابان» ¬ بـ/ -ِ/ یـ/ا /بـ /ا/ن


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]