تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - چکیده درس اول زبان فارسی3 (قواعد ترکیب)+نکات
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/07/4

چکیده درس اول زبان فارسی3 (قواعد ترکیب)+نکات

1392/07/4

نوع مطلب :زبان فارسی، 
نویسنده :علی تفكری

 

الگوهای هجایی

ا) صامت+ مصوت: ما، مو

2) صامت+ مصوت+ صامت: مار،آب

3) صامت+ مصوت+ صامت+ صامت: کارد،گُفت، دَرد

نتیجه‌گیری:

1- در زبان فارسی هیچ‌گاه در ابتدای هجا مصوت قرار نمی‌گیرد، بنابراین در واژه‌هایی مانند آب،اُردک،اسم و... در ابتدای واژه، همزه‌ی آغازی(ء) وجود دارد.

*آب¬ ء/ ا/ ب/¬ 3 واج

*اُردک ¬ ء/-ُ/ ر/ د/ -َ/ک ¬6 واج

*اسم ¬ ء/-ِ/ س/ م ¬ 4 واج

2- واج دوم هر هجا مصوت است.

3- در هر هجا فقط یک مصوت به‌کار می‌رود.(بنابراین تعداد هجا برابر است با تعداد مصوت)

برخی نکات کلیدی

واج‌هایی که تشدید دارند، دو واج محسوب می‌شوند.

واج‌ها همان‌گونه که تلفظ می‌شوند، نوشته می‌شوند.

پرسش

الگوی هجایی واژه‌های زیر را مشخص کنید.

«خواهر، خویشتن، مدّت،آسِمان، اجرام، هسته، آسایش

قواعد ترکیب

قواعد ترکیب

تعریف

مثال

قواعد واجی

واج‌هایی که واجگاه مشترک داشته باشند، نباید در یک هجا کنار هم قرار بگیرند.

پَچْشْ( کاربرد نادرست)

قواعد هم‌نشینی

ساختن گروه از ترکیب تکواژها و واژه‌هاست. و این قاعده اجازه نمی‌دهد برخی از گروه‌ها ساخته شود.

این جغرافیا نقشه (نادرست)

آباد زمین این(نادرست)

قواعد نحوی

گروه‌ها کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از ترکیب آن‌ها جمله ساخته می‌شود.

تو او را دیدم(نادرست)

علت: عدم مطابقت نهاد و فعل

قواعد معنایی

صافی دیگری که جمله را از نظر معنایی بررسی می‌کند.

پرنده،آسمان آبی را نشانده است (با توجه به زبان معیار نادرست است.)

قواعد کاربردی

کمک می کند که هر جمله در جایگاه اصلی خود به‌کار رود. در مثال مشاهده می کنید که جمله‌ی سؤال و پاسخ در جایگاه درستشان به کار نرفته‌اند.

- امروز کجا می‌روید؟ - شیشه شکستنی است.

 

پرسش

واحدهای زبانی زیر چرا کاربرد ندارند؟

1- امیر کبیر دولتی دبیرستان

2- مستقل واحد بزرگ‌ترین زبانی

3- کار متخصصان مشاهده‌ی اجرام آسمانی هستند.

4- می‌داشتندرفتند


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]